Förbättrad belysning längs gång- och cykelväg i Fodgaröd

Vi kommer att sätta upp fler lampor och uppdatera belysningen längs gång- och cykelvägen sydväst om Fogdarödsområdet. Arbetet påbörjas den 10 oktober och beräknas vara klart den 21 oktober.

Arbetsfordon kommer att uppehålla sig på gång- och cykelvägen under denna period. Håll avstånd och iaktta skyltning och eventuell omledning av trafiken på gång- och cykelvägen.

Kartbild med den berörda sträckan av gång och- cykelvägen markerad.

Den blå markeringen visar den sträcka av gång- och cykelvägen som berörs av arbetet. Klicka på bilden för att se den större.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.