Gång- och cykelvägar asfalteras

Under vecka 41 påbörjas asfalteringsarbeten på flera gång- och cykelvägar i kommunen.

Följande gång- och cykelvägar ska asfalteras:

  • Friluftsvägen, mellan rondell Möllan och Östergatan.
  • Frostavallsvägen, mellan Norrevärnsgatan och GC Oxstigen.
  • Kvarngatan, mellan Kvarngatan och Stenskogsvägen.
  • Moränvägen, mellan Moränvägen och Möllegatan.

Vänligen följ skyltar för omledning. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 43.

Parallellt med asfalteringsarbetet kommer även en ny gångbana att anläggas längs med Kvarngatan, mellan Allégatan och Ringvägen. Vi ber om överseende eftersom det kan bli trångt på platsen under arbetets gång.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.