Gångbana avstängd längs Hörbyvägen

Vi kommer att bredda knappt 300 meter befintlig gångbana utmed Hörbyvägen, på sträckan Hörbyvägen 27 till och med korsningen Hörbyvägen-Björkgatan, för att bygga ny gång- och cykelväg. Gångbanan kommer därför att vara avstängd. Fotgängare hänvisas till andra sidan. Infarter till fastigheter längs sträckan ska inte påverkas.

Arbetsfordon kommer att stå på och vid vägen och framkomligheten kommer stundvis vara påverkad, dock inte så att du inte kommer fram på vägen.

Arbetet kommer att påbörjas i starten av vecka 38 runt den 19 september och kommer slutföras, senast, under vecka 40.

Flygbild över området där gångvägen kommer att stängas av.

Den blå markeringen visar var gångbanan kommer att vara avstängd. Klicka på bilden för att visa den större.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.