Hörbyvägen avstängd mellan Ängsgatan och Björkgatan – Förlängs

Från tisdag 12 september till den 13 oktober (tidigare 22 september) kommer Hörbyvägen stängas av helt för motorfordonstrafik mellan Ängsgatan och Björkgatan. Tillfällig förbifart sker via Ängsgatan-Vårgatan-Fogdarödsvägen.

Anledningen till avstängningen är byggandet av en ny busshållplats och cykelväg.

Busshållplatser på sträckan kan påverkas. Gång- och cykeltrafiken kan passera arbetsområdet längs Hörbyvägen.

kartbild som visar det avstängda vägavsnittet

Blå markering visas delen av Hörbyvägen som är avstängd. Tryck på bilden för att se den större.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.