Koriandervägen och Pepparrotsvägen färdigställs

Från den 4 september börjar arbetet med att färdigställa gata och gångbana på Koriandervägen och Pepparrotsvägen.

Först görs mindre asfaltarbeten och anpassningar av brunnar i gatorna. Sedan sätts kantsten och därefter asfalteras hela Koriandervägen och Pepparrotsvägen samt gångbanan intill.

Något begränsad framkomlighet

Arbetet kommer att ta minst några veckor och det kan bli lite svårare att komma fram på gatorna och komma ut och in till din fastighet under tiden som arbetet pågår.

Boende och besökare ombeds ha överseende med tillfälligt försämrad framkomlighet och följa skyltning, avspärrningar och anvisningar för att arbetet ska gå så snabbt och bli så bra som möjlig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.