Norra Fogdarödsvägen delvis avstängd från 6 november

En hastighetssäkrad gång- och cykelpassage och en ny busshållplats ska byggas på Norra Fogdarödsvägen, delen mellan Löparevägen och Skrinnarevägen. Arbetena påbörjas vecka 45 och kommer att pågå under cirka fem veckor.

Ett körfält kommer hållas öppet under nästan hela byggtiden, undantaget den 20 november – 24 november då rödmarkerad sträcka på Norra Fogdarödsvägen stängs helt. Tillfällig förbifart för bilister och annan motorfordonstrafik sker på östra sidan via Brottarevägen på Fogdaröds ängar. Följ orange vägvisning.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

Kartbild som visar det avsnitt av Fogdarödsvägen som kommer att stängas av mellan Löparevägen och Skrinnarevägen
Klicka på bilden för att se den större.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.