Saneringen på Barkvägen fortsätter från 28 november

Från måndag den 28 november kommer saneringsarbetet som påverkar framkomligheten längs Barkvägen gå in i en ny fas.

Från måndag den 28 november kommer vi att riva det tält som täckt det utgrävda området. Dagen efter, på tisdagen den 29 november och ett par dagar framåt, fortsätter arbetet med att schakta bort markmaterial. Fordon, som används vid arbetet, kommer att stå på vägen vilket medför viss begränsning i framkomligheten.

Butikerna i området, i anslutning till arbetet, är öppna som vanligt.

Arbetet har pågått sedan slutet av augusti har kommunen sanerat marken efter lastbilsbranden där stora mängder bekämpningsmedel släpptes ut i marken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.