Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Sätofta bad- och båtplats avstängd

Sätofta badplats byggs om för att bland annat få en större bilparkering, en cykelparkering och en offentlig toalett med utedusch.

Under tiden för arbetet är både badplats och båtbrygga avstängd. Arbetet beräknas vara klart den 15 maj.

ÖVersiktsbild över området som ska utvecklas med färgmarkering över parkeringsytan och den nya toaletten utmärkt.
Vid den befintliga parkeringen byggs en större parkering samt en cykelparkering. Toaletten placeras i den östra kanten av badplatsen så att den kan nås utan att behöva korsa parkeringen. I toalettbyggnaden kommer det finnas en tillgänglighetsanpassad toalett, utedusch samt vattenuttag.

Mer info om badplatsutvecklingen i kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.