Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Stanstorpsvägen avstängd 12 februari–1 mars

En avloppsledning i Stanstorp har gått sönder. Under tiden för lagningsarbetet påverkas trafiken i området.

Grafisk karta som visar var Stanstorpsvägen stängs av.

Den markerade delen av Stanstorpsvägen (väg 1315) på kartan kommer att vara avstängd för all trafik den 12 februari–1 mars. Trafiken leds om via Stenskogsvägen och väg 23. Följ vägvisningsskyltarna.

Information om arbetet på Mittskåne vattens webbplats.

Så påverkas skolskjutsen

Skolbusstrafiken har några turer som får stor påverkan då omvägen blir lång. Alla hållplatser trafikeras men på vissa turer ändras tidtabellen då turer slås ihop.

En extra buss kör eleverna som bor utmed den avstängda vägen. Avgångstiden på hållplatserna Björkstigen och Filialen blir tidigarelagda medan Stallbacken och Nybykorset har oförändrade tider.

Information har gått ut till berörda vårdnadshavare.

Skånetrafikens linje 444 påverkas

Linje 444 får en tillfällig körväg och hållplatser måste stängas på grund av avloppsarbetet. Den tillfälliga körvägen gäller från klockan 07.00 den 12 februari fram till 16.00 den 1 mars.

Följande stationer stängs:

  • Backagården
  • Filialen
  • Björkstigen
  • Stallbacksvägen

Resenärer hänvisas till hållplatser på Kalkstensvägen, Kvarnstensvägen, Höör Alléplan och Höör Stenskogsvägen. Se karta nedan. Har du frågor kontakta Skånetrafiken på telefonnummer 0771-77 77 77 eller via Skånetrafikens webbplats.

Karta som visar tillfällig körväg för linje 444 och stängda busshållplatser.
Skånetrafikens karta över den ändrade körvägen under tiden för avloppsarbetet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.