Tredje etappen på Friluftsvägen och Industrigatan

Den nya cirkulationsplatsen är nu i drift och tillfälliga vägmarkeringar gäller. Var uppmärksam på trafiksituationen och kör efter skyltningen, inte vanan. Vid cirkulationsplatser är det motsols som gäller (om inte tillfällig skyltning påbjuder annat). Höörs kommun ber om förståelse, tålamod och framförallt att alla visar hänsyn till varandra!

Du kan läsa mer om gatuarbetet på Friluftsvägen och Industrigatan på vår hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.