Digital konferens om Fontänhus

Datum: -

Plats: Digitalt via Teams

Finsam MittSkåne har genomfört en förstudie om Fontänhus med syfte att se den samhällsekonomiska nyttan med ett Fontänhus, samt att undersöka behovsunderlag för ett Fontänhus med upptagningsområde Eslöv, Höör och Hörby.

Under konferensen kommer Ingrid Brink och Camilla Hindersson att redovisa de resultat som förstudien visat på.

Vi har bjudit in medlemmar från andra Fontänhus, tjänstepersoner och politiker för att ge sin syn på Fontänhusmodellen och innebörden av ett Fontänhus.

Välkomna till en inspirerande och informativ förmiddag på mötesplattformen Teams!

Kostnad: Gratis
Arrangör:
Finsam MittSkåne
Anmälan: camilla.hindersson@finsammittskane.se

Vad är ett Fontänhus?
Clubhouse International är en världsomfattande organisation med över 300 fontänhus i drygt 30 länder. I Sverige finns 13 fontänhus. Fördelarna med ett medlemskap i Clubhouse International (CI) är många. All verksamhet drivs enligt 37 internationella riktlinjer och för att säkerställa detta skall såväl handledare som medlemmar utbildas vid något av CI’s utbildningscentra.
Ett nytt hus skall ackrediteras inom fyra år för att få kalla sig ett fontänhus. Ett team på två personer besöker fontänhuset och undersöker om huset följer de 37 riktlinjerna. Om så är fallet, är fontänhuset ackrediterat i tre år. Kommuner och sponsorer kan därför vara trygga med att verksamheten är kvalitetssäkrad.

Vad är FINSAM?
Samordningsförbundet FINSAM MittSkåne bildades 2011 i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning.
Förbundets ändamål är att inom MittSkåne ansvara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan dess medlemmar i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Medlemmarna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

Du kan läsa mer om Finsam MittSkånes verksamhet och aktiviteter på vår hemsida finsammittskane.se.

FINSAM – Tillsammans gör vi skillnad

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.