Forskarturnén – Skånes bronsålder : gårdar, gravhögar och hällristningar

Datum:

Plats: Höörs bibliotek, Friluftsvägen 13

Kristina Jennbert är sist ut i höstens forskarturné på biblioteket. Hon kommer  att berätta om Skånes bronsålder - gårdar, gravhögar och hällristningar.

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Hon forskar bland annat om relationer mellan människa och djur och om död och begravning under förhistorisk tid.

Föredraget handlar främst om Skånes bronsålder (1800-500 år f Kr) men det blir också   utblickar till andra delar av Skandinavien och Europa.

Under bronsåldern växte det fram ett ganska öppet beteslandskap med gårdar befolkade av människor och djur. Funktionella bronsföremål tillverkades liksom rituella föremål som avbildar djur och människor på alla möjliga sätt. Föremålen ingick i gravritualer och de ses avbildade på hällristningar.

I trakten av Höör finns det få bevarade lämningar från bronsåldern men skattfyndet från Fogdarp i Bosjöklosters socken är ett av de mest säregna under den skånska bronsåldern. Där finns klockstycken till bronslurar, bronsrassel, betselbeslag, armprydnader och dekorerade rör. De hornförsedda figurerna i brons som tolkas som en dekoration till en hästmundering.

Fri entré! Hämta gratisbiljetter på biblioteket.

Arrangör: Höörs bibliotek och Lunds universitet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.