Invigning av Thornbergsgatan

Datum: -

Plats: Skolidrottsplatsen, Thornbergsgatan, Höör

Tipsrunda, reflexer och dricka till alla. DJ Herman spelar dansmusik. Tekniska nämndens ordförande Hanna Ershytt invigningstalar.

Vi firar att en viktig länk som fattats i gång- och cykelnätet är klar! Åtgärderna på Thornbergsgatan gör det möjligt att gå och cykla på ett säkert sätt förbi skolidrottsplatsen.

Välkommen mellan klockan 12-14 för att gå en tipsrunda, få en reflex, ta något att dricka och lyssna på musik!

Klockan 13 håller tekniska nämndens ordförande ett invigningstal.

Höörs kommun vill skapa en bättre och säkrare trafikmiljö för alla. Vi arbetar också med Mobility Management för att få fler att gå och cykla. Ombyggnaden av Thornbergsgatan delfinansieras till hälften med hjälp av Trafikverkets medel för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.

Arrangör: Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.