Maj månads aktivitet i Friluftslivets år 2021

Datum: -

Plats: I naturen

Maj - Friluftsliv i skyddad natur! Det finns olika former av skyddad natur. Oftast är det för att värna om specifika livsmiljöer för känsliga arter och därför gäller inte allemansrätten i till exempel naturreservat.

Besök gärna ett, de är väldigt trevliga att vistas i även för oss människor. I Höörs kommun finns det 17 naturreservat att välja bland.

Uppmaningen i maj är att besöka ett naturreservat i kommunen! Ta bilder, publicera på ditt privata instagramkonto och använd hashtaggarna:

#friluftsliviskyddadnatur
#frilufthoorskommun
#luftenarfri

Hashtagga gärna naturreservatet du besöker också, till exempel #allarpsbjär

Vi lottar ut 5 friluftskit till de som använder hashtaggarna!

Ett tema varje månad

Friluftslivets år 2021 består av tolv leveranser – eller tolv teman – som syns extra en månad i taget. Varje månad arrangeras en aktivitet på temat som presenteras på Instagramkontot @frilufthoorskommun, på Höörs kommuns Facebooksida och här på hemsidan.

Varför deltar Höörs kommun i Friluftslivets år 2021?

  • Vi vill få fler personer i allmänhet, och fler ovana friluftslivsutövare i synnerhet, i Höörs kommun att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.
  • Vi vill öka medvetenheten om friluftslivets värden och friluftslivsutbudet i Höörs kommun.
  • Vi vill på olika sätt lyfta Allemansrätten.

Vad är Friluftslivets år?

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla värden som friluftslivet har.

Luften är fri – Friluftslivets år är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.