Oktober månads aktivitet i Friluftslivets år 2021

Datum: -

Plats: I naturen

Många skolor gör ett fantastiskt arbete med utomhusundervisning. Forskare menar att undervisning både inomhus och utomhus är en bra kombination som har positiv påverkan på bland annat koncentration, inlärning och motorik.

Under oktober vill vi lyfta goda exempel från er utomhusundervisning. Visa ert arbete med bilder på ditt instagramkonto och använd hashtaggarna:
#läraute #frilufthoorskommun #luftenarfri

Vi lottar ut buffar och sittunderlag till en klass som använder hashtaggarna!

Vad är Friluftslivets år?

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla värden som friluftslivet har.

Luften är fri – Friluftslivets år är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv.

Ett tema varje månad

Friluftslivets år 2021 består av tolv leveranser – eller tolv teman – som syns extra en månad i taget. Varje månad arrangeras en aktivitet på temat som presenteras på Instagramkontot @frilufthoorskommun, på Höörs kommuns Facebooksida och här på hemsidan.

Varför deltar Höörs kommun i Friluftslivets år 2021?

  • Vi vill få fler personer i allmänhet, och fler ovana friluftslivsutövare i synnerhet, i Höörs kommun att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.
  • Vi vill öka medvetenheten om friluftslivets värden och friluftslivsutbudet i Höörs kommun.
  • Vi vill på olika sätt lyfta Allemansrätten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.