Om Tillsammans Höör

Datum: -

Plats: Mötesplats Solrosen, Mittpunkten, Industrigatan 5, Höör

Ordförande Ulla Premmert i Tillsammans Höör berättar om sin väg till engagemang och inbjuder till samtal om samhällsfrågor.

Ideella föreningen Tillsammans Höör har funnits sedan 2014 och har arbetat för sammanhållning, jämlikhet och lika villkor genom att skapa mötesplatser, ordna olika kulturella arrangemang och engagera för integration. Tillsammans Höör och ett 30-tal andra grupper runt om i Sverige ingår i det rikstäckande nätverket Förbundet Tillsammansskapet. Att organisera människor för olika frågor är ett sätt att skapa lokal demokrati och inflytande i samhället.

Kostnad: Fika för 20 kronor.
Arrangör: Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Mittpunkten, Tillsammans Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.