Rösta i EU-valet 2019

Alla i Sverige tillhör ett valdistrikt och i varje valdistrikt finns det en vallokal där du kan rösta. Vallokalerna har öppet söndagen den 26 maj klockan 08.00-21.00. Det står på ditt röstkort vilken som är din vallokal.

Du kan även förtidsrösta från och med den 8 maj till och med valdagen. Ditt röstkort skickas hem till dig någon gång mellan den 2 och den 8 maj. Du kan rösta i en förtidsröstningslokal oavsett vilket valdistrikt du tillhör.

Förtidsröstningslokaler 8 – 26 maj 2019

Vallokaler 26 maj 2019

Röstkort och legitimation

Ta alltid med dig röstkort och legitimation när du ska rösta. Du kan även ta med en valsedel från det parti du vill rösta på, om du fått en sådan hemskickad. Då slipper du att stå i kö till valsedelställen. Valmyndigheten skickar ut röstkort till din folkbokföringsadress senast den 8 maj. Om du tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt av valmyndigheten eller kontakta Medborgarcenter. Det går inte att få nya röstkort utskrivna i förtidsröstningslokaler eller vallokaler.

Så här går det till när du ska rösta

1. Ta valkuvert och valsedlar.

Vid ingången till vallokalen finns det bord där valsedlarna har lagts ut. Nytt för det här valet är att bordet med valsedlarna kommer vara avskärmat så att du kan vara säker på att ingen ser vilka valsedlar du tar. När du tagit valsedel får du ett valkuvert och en valförrättare hänvisar dig till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm.

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Det är viktigt att du endast lägger en valsedel i valkuvertet. Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna.

Därefter går du fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet. När du överlämnar rösten måste du kunna visa att du är du, vanligtvis gör du det genom att visa din legitimation. Du ska även visa ditt röstkort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.