Stöd vid en kris

Vid allvarliga händelser, olyckor och kriser finns beredskap för stöd och krishantering via kommunens POSOM-grupp.

POSOM-gruppens uppdrag är bland annat att upprätta informations- och stödcentrum vid kriser. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Läs mer om kommunens POSOM-grupp

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.