Byarådet

Byarådet är ett rådgivande organ som träffas två gånger om året för att diskutera frågor som rör de mindre tätorterna och landsbygden.

Rådet består av representanter för kommunstyrelsen, Tjörnarps Sockengille, Norra Rörums Sockengille, Hallaröds Hembygdsförening, Jularp-Sjunnerups Byalag och Södra Ringsjöortens Bygdeförening.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.