Kommunala handikapprådet (KHR)

Handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens styrelse och nämnder i frågor som är aktuella för funktionshindrade.

Handikapprådet är angeläget om information till kommunmedborgare i frågor kring funktionshinder och tillgänglighet. Det ökade antalet planer och byggnationer i kommunen, betyder att handikapprådet ofta ges möjligheter att lämna synpunkter. Vill du veta mer kontakta, ordföranden i handikapprådet tillika socialnämndens andre vice ordförande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.