Visit MittSkåne

Visit MittSkåne är ett samarbete kring turism och besöksnäring. Målet är att öka sysselsättningen och omsättningen i företagen. I samarbetet ingår kommunerna Höör, Hörby och Eslöv samt företagare inom besöksnäringen.

Uppgiften är att utveckla och lyfta fram MittSkåne som besöksmål, genom destinationsutveckling, marknadsföring, planering, utbildning och information. En del av verksamheten är att driva turistinformation. Men mycket av verksamheten sker bakom kulisserna, genom att till exempel marknadsföra regionen mot researrangörer i Danmark, Tyskland och Holland. En viktig del är också att stötta och inspirera företagen inom besöksnäringen så att de kan utvecklas.

Visit MittSkåne

Den dagliga verksamheten sköts av de anställda på Visit MittSkåne i Hörby.

Styrgrupp och strategisk plattform

I styrgruppen för samarbetet, eller partnerskapet, sitter representanter från företagarföreningen MittSkåne. Som stöd för arbetet finns ett samarbetsavtal och en strategisk plattform som pekar ut riktningen för arbetet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.