Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Kommunens kvalitet i korthet KKiK

Kommunens kvalitet i korthet är en nationell undersökning som jämför kvalitet i kommuner genom att ställa 40 frågor. Höörs kommun deltar varje år.

Frågorna handlar bland annat om öppettider, personaltäthet, längd på förskolekön, skolresultat och kostnad för hemtjänst. Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Resultat av 2015 års undersökning

Höörsborna gillar kommunen som en plats att bo och leva på och känner sig trygga här. Dessutom visar sig höörsborna vara näst bäst i landet på att återvinna hushållsavfall! Eleverna i grundskolan har bra resultat på de nationella proven. Fler är också behöriga till gymnasiet. Relativt sett är det många som förvärvsarbetar i kommunen, medan personer med sjukpenning är få.

Vad behöver förbättras?

Bemötandet från kommunens personal får bra resultat, men vi behöver bli snabbare på att svara på mejl. Väntetiderna till förskola och äldreboenden behöver kortas. Jämfört med riksgenomsnittet är färre är nöjda med hemtjänst och sitt särskilda boende samtidigt som kostnaderna för verksamheterna har ökat jämfört med tidigare år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.