Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

SAS – Socialt ansvarig socionom

SAS (socialt ansvarig socionom) har ett övergripande kvalitetsansvar inom socialtjänsten och arbetar mot äldreomsorgen, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen.

Socialt ansvarig socionom är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde och har en stödjande funktion i kommunen.

Praktiskt innebär det att SAS arbetar med:

  • Samordna kvalitetsarbetet inom sektorn
  • Stödja verksamheterna i kvalitetsarbetet
  • Upprätta övergripande rutiner och riktlinjer
  • Utreda lex Sarah samt bedöma om allvarliga missförhållande/risker för missförhållande ska anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.