SAS – Socialt ansvarig socionom

Socialt ansvarig socionom ansvarar för att kvalitet och säkerhet upprätthålls inom social sektors ansvarsområden, det vill säga äldreomsorgen, omsorgerna om personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorgen.

Socialt ansvarig socionom ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner för det sociala omsorgsarbetet.

Praktiskt innebär det att arbetar med:

  • att utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner,
  • att följa upp avvikelser och allvarliga missförhållande i omsorgen av medborgare som är berättigade och erhåller insatser av social sektor i Höör,
  • verksamhetstillsyn,
  • rutiner och dokumentation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.