Förbud mot eldning utomhus

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Förbudet gäller tills vidare. Orsaken är den stora risken för mark- och skogsbränder. Eldningsförbudet gäller i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Social sektors kvalitetspolicy

Vi arbetar förebyggande, funktionsstödjande, rehabiliterande, målstyrt och rättssäkert.

  • Genom att våra möten med medborgarna vilar på begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet möjliggör vi en känsla av sammanhang (KASAM).
  • Medarbetare och ledare inom social sektor arbetar ständigt för att utveckla det hälsofrämjande (salutogena) förhållningssättet.
  • Vi följer upp och utvärderar kontinuerligt.
  • Vi mäter framgångsfaktorerna för att säkerställa att vi följer kvalitetspolicyn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.