Kultur- och fritidsnämnden

Här kan du läsa kallelsen och handlingarna inför sammanträdena. När protokollen är justerade publiceras de här. Protokoll från och med 2017 har kallelse och handlingar bifogade så du kan läsa underlagen till besluten.

Kallelse och handlingar

Här publiceras kallelsen och handlingarna till nästa sammanträde.

Sammanträdesdagar 2017

Kultur- och fritidsnämnden: 17 januari, 28 februari, 29 mars (OBS! onsdag), 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 18 september, 17 oktober, 28 november, 12 december
Kultur- och fritidsnämndens presidium: 7 februari, 14 mars, 5 april (OBS! onsdag),  9 maj, 31 maj (OBS! onsdag), 18 augusti, 5 september, 3 oktober, 14 november, 29 november (OBS! onsdag)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.