Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Val 2018

Söndagen den 9 september är det allmänna val i Sverige. Då har du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, Region Skånes fullmäktige och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Du kan välja att förtidsrösta eller att rösta i vallokal på själva valdagen. Om du på grund av till exempel sjukdom inte kan ta dig till en lokal för förtidsröstning, eller till din vallokal, kan du ta hjälp av ett bud eller en ambulerande röstmottagare.

Val till riksdagen – nationell nivå

Valet till riksdagen avser de ledamöter som ska representerar oss medborgare där. Riksdagen består av 349 ledamöter och är den högsta beslutande församlingen i landet.

Val till Region Skåne – regional nivå

Valet till fullmäktige i Region Skåne motsvarar det som är val till landstingsfullmäktige i andra delar av landet. Region Skåne ansvarar bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken i länet.

Val till kommunfullmäktige – lokal nivå

Valet till kommunfullmäktige avser de sammanlagt 41 ledamöter som ska representera medborgarna i Höörs kommun. Till ansvarsområden som ligger på kommunal nivå hör bland annat skola, äldreomsorg och samhällsplanering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.