Val 2018

Söndagen den 9 september är det allmänna val i Sverige. Då har du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, Region Skånes fullmäktige och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att du som invånare väljer vilka som ska ha rätt att fatta politiska beslut genom att rösta på det politiska parti som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. I varje kommun finns en valnämnd som ansvarar för valets genomförande.

Val till riksdagen – nationell nivå

Valet till riksdagen avser de ledamöter som ska representerar oss medborgare där. Riksdagen består av 349 ledamöter och är den högsta beslutande församlingen i landet.

Val till Region Skåne – regional nivå

Valet till fullmäktige i Region Skåne motsvarar det som är val till landstingsfullmäktige i andra delar av landet. Region Skåne ansvarar bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken i länet.

Val till kommunfullmäktige – lokal nivå

Valet till kommunfullmäktige avser de sammanlagt 41 ledamöter som ska representera medborgarna i Höörs kommun. Till ansvarsområden som ligger på kommunal nivå hör bland annat skola, äldreomsorg och samhällsplanering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.