Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Rösta med bud

Du som av särskilda skäl inte kan ta dig till vallokalen kan rösta med bud. För att kunna budrösta krävs särskilt material som du antingen hämtar på kommunhuset, i en lokal för förtidsröstning eller i vallokalen på valdagen.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vilka får rösta med bud?

Du kan rösta med bud av följande skäl:

 • sjukdom,
 • ålder,
 • funktionsnedsättning,
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo,
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
 • lantbrevbärare,
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt,
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare som är utsedda av kommunens valnämnd kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Vi erbjuder ambulerande röstmottagning under vecka 36 (dagtid, måndag-fredag). Kontakta Medborgarcenter, 0413 – 280 00, medborgarcenter@hoor.se för att bestämma en tid, gärna minst tre dagar i förväg.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du hämta på kommunhuset, i en lokal för förtidsröstning eller i vallokalen på valdagen. Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna. Förtidsröstningen med bud börjar samtidigt som förtidsröstningen den 22 augusti.

Så här röstar du med bud

1. Gör i ordning rösten i avskildhet
Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och stänger kuverten.

2. Vittne och bud intygar
Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet.
Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.

3. Budet lämnar in rösten
Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen:

 • din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
 • en lokal där man kan förtidsrösta.

Budet ska kunna visa en id-handling när hen lämnar in budrösten. Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.