Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Anti-tobaksambassadör

Brinner du för olika framtidsfrågor? Då har vi jobbet för dig! Höörs kommun erbjuder nu fyra ungdomar specialuppdrag i sommar med fokus på tobaksförebyggande arbete.

Vi söker dig som:

  • är intresserad och vill lära dig mer om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete,
  • tar eget ansvar, bjuder på dig själv och gillar att prata inför publik,
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Tillsammans med andra ungdomar från Skåne kommer du att lära dig om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete i teori och praktik. Du kommer sedan att under några dagar till hösten få sprida dessa kunskaper till yngre elever och politiker i din kommun, på det sätt som du och dina arbetskollegor kommit fram till och jobbat med under feriearbetet.

Gör Sverige tobaksfritt

Arbetet utgår från tobakskonventionen och Agenda 2030. Syftet med arbetet är att skapa ungdomsdelaktighet, öka kunskapen och kunskapsspridningen om tobakens skadeverkningar på både människor och miljö. Sommarjobbet är en viktig del för att nå regeringens mål att göra Sverige tobaksfritt 2025. Du kan läsa mer om det i foldern Rökfritt Sverige 2025

Om anställningen

När: 18 juni – 3 juli 2018. Midsommarafton är du ledig. Därefter kommer ytterligare tre arbetsdagar under höstterminen 2018 då ni ger information till elever och personal i högstadiet samt politiker i kommunen. För detta kommer du att behöva vara ledig från skolan. Det hjälper vi dig med.
Arbetstid: I snitt 6 timmar per dag. Totalt 84 timmar.
Lön: 72 kronor per timme

Arbete och resor

Under sommaren är jobbet förlagt i Höörs kommun men det kommer även att innebära resor i länet. Kunskapsinhämtning och workshops anordnas av Länsstyrelsen Skåne och sker tillsammans med andra kommuners feriearbetare på en central plats i Skåne. Dessa resor ingår i arbetstiden och bekostas av kommunen. Det är viktigt att du kan delta under hela perioden av sommarjobbet eftersom det bygger på samtligas engagemang och närvaro! Det krävs att du är folkbokförd i Höörs kommun samt är född 2000 eller 2001.

Anti-tobaksambassadör – Världens viktigaste sommarjobb 2018 – Du kan göra skillnad!

Läs artikel om jobbet i Lokaltidningen

Sök jobbet via offentliga jobb eller Platsbanken. Sista ansökningsdag är den 18 mars 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.