Till dig som fått feriearbete

Obligatoriskt stormöte, 2 maj klockan 18.00

För att bekräfta ditt feriearbete så måste du närvara på Stormötet den 2 Maj kl 18.00 i Ringsjöskolans matsal.

Har du inte möjlighet att närvara på Stormötet men vill behålla din ferieplats så måste detta också meddelas till feriearbete@hoor.se eller till Anna Landén 0413-28191 annars förlorar du din plats.

På mötet kommer du att få broschyren ”Information till dig som fått ferieplats”. Denna kan du även ladda ner här: Information till dig som fått ferieplats

Ta kontakt med din arbetsplats

Det är viktigt att Du tar kontakt med Din blivande Feriearbetsplats innan din första arbetsdag. Då bestämmer du och din handledare när du skall börja din första arbetsdag.
Telefonnummer och namn på arbetsplatsens kontaktperson hittar Du på Ditt anställningsbevis. Arbetsplatsen kommer vara informerad över vem som kommer och de kommer få dina kontaktuppgifter.

Närvaro

Din arbetstid är 4 timmar/dag vilken är förlagd antingen på förmiddagen alternativt eftermiddagen, detta avgör din handledare.
På vissa arbetsplatser tillämpas varierande arbetstider. Det är din arbetsplats som bestämmer ditt schema.

Utdrag ur belastningsregistret

Arbetsgivaren är skyldig att göra en så kallad registerkontroll av personer som erbjuds arbete inom förskola, skola och barnomsorg, detta gäller även för dig som söker jobb inom lokalvård, vaktmästeri och kök då en del av dessa arbete är i lokaler där barn befinner sig.
Det innebär att vi kontrollerar om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga.

Utdraget ska visa upp för din arbetsgivare/ handledare på din arbetsplats Din första arbetsdag. Har du inget utdrag med dig så kan du tyvärr inte börja ditt feriearbete. Utdraget beställer du själv på polisens hemsida. Detta kan ta någon vecka att få hem i brevlådan så beställ det så fort du fått veta vart du blivit placerad.
Till Polisens hemsida för beställning av utdrag

Lönerapportering

Du fyller i Din närvaro varje dag på blanketten som heter ”Närvarorapport”.
När arbetsperioden är slut ska Din handledare på arbetsstället signera närvarorapporten. Efter det är det Ditt ansvar att se till att närvarorapporten kommer lönekontoret tillhanda. Lönekontoret måste ha Din närvarorapport så snabbt som möjligt efter arbetsperioden – lämnar Du in lappen för sent riskerar Du att få Din lön utbetald en månad för sent.
Närvarorapporten lämnas till receptionen på Höörs kommunhus, Södergatan 28.

Tjänstgöringsrapport

Om du saknar din tjänstgöringsrapport kan du ladda ner den här  eller kontakta Anna Landén så hjälper hon dig.

Period 1: Tjänstgöringsrapport period 1
Period 2: Tjänstgöringsrapport period 2
Period 3: Tjänstgöringsrapport period 3
Musikskolan: Tjänstgöringsrapport för Musikskolan

Viktiga datum för löneutbetalning

Följande datum gäller som sista inlämningsdag för att vi ska kunna garantera Dig löneutbetalning enligt nedan:

Arbetat v 25, 26, 27
Sista inlämningsdag till lönekontoret 2017-07-10
Lönen utbetalas 2017-07-25

Arbetat v 28, 29, 30
Sista inlämningsdag till lönekontoret 2017-07-31
Lönen utbetalas 2017-08-25

Arbetat v 31, 32
Sista inlämningsdag till lönekontoret 2017-08-14
Lönen utbetalas 2017-09-25

Timlöner

Följande timlöner, inklusive semesterersättning, gäller för feriearbete 2016:
Födda 1998-2000: 68:00 kronor/timme
Födda 2001-2002: 62:00 kronor/timme

Utbetalning av lön

Har du ett bankkonto, betalas lönen direkt dit om du fyller i blanketten ”Kontoanmälan” och lämnar den personligen till Sparbanken Skåne, annars kommer den på utbetalningskort.
Blanketten måste lämnas till banken av dig personligen.
Du kan hämta blanketten här eller kontakta Anna Landén.

Skatteavdrag

Om Du inte har något annat arbete under året och/eller tjänar mindre än 18 951 kronor under året, kan Du fylla i blanketten
”Jämkningsansökan skolungdom/studerande”. Skulle Du glömma att fylla i blanketten och har varit berättigad till jämkning förlorar Du inte pengarna – de kommer att återbetalas till Dig av skattemyndigheten under sensommaren 2018.

Har Du däremot arbete under året förutom feriearbetet (kan vara tidningsutdelning, reklamutdelning, mm) och tror att Du kommer upp i en årsinkomst 18 951 kr eller däröver ska Du inte fylla i blanketten om jämkning. Lönekontoret kommer då att dra skatt enligt tabell 33.

Du kan ha jämkning av andra orsaker än att ferielönen är Din enda inkomst. Vill Du ansöka om jämkning ska det också göras på blanketten.
Blanketten kan du ladda ner från Skatteverkets hemsida.

Frånvaro

Om Du skulle bli sjuk måste Du sjukanmäla Dig till Din
arbetsplats. När Du är frisk och tillbaka på arbetet igen anger
Du på Din närvarorapport vilka dagar Du varit sjuk.

Läkarintyg skall lämnas till Din chef om du är sjuk mer än 7 kalenderdagar.

Så här fungerar det:
Då Du är nyanställd inom Höörs kommun har Du ingen sjuklön de första 14 dagarna (kalenderdagar, ej arbetsdagar). Detta är något som gäller all nyanställd personal inom Höörs kommun. Man kan säga att de första 14 dagarna man är anställd är kvalifikationstid för sjuklön.

För övrigt gäller följande:

Sjukdag 1-14 har Du karensdag första sjukdagen (då får man ingen lön), resterande dagar har Du 80 % av lönen. Tänk på att Du måste visa upp läkarintyg från 8:de sjukdagen.

Sjukdag 15-21 får Du 10 % av lönen. Observera att läkarintyg krävs även för sjukdag 15-21 om Du har varit sjuk de första 14 dagarna.

Tystnadsplikt/sekretess (Särskilda regler för arbete med äldre, barn och unga)

Regler om tystnadsplikt/sekretess är till för att skydda den
enskilde. Detta gäller särskilt vårdtagare/patienter inom äldreomsorgen, sjukvård eller handikappomsorg. Kunskaper man får om enskilda personer får absolut inte diskuteras någon annanstans än på arbetsplatsen.

Detta gäller även om man arbetar inom barnomsorgen och då även inom måltidsverksamhet där man genom barnen får reda på saker som enbart rör familjen och som därför inte får föras vidare utanför arbetsplatsen.

Begreppet sekretess gäller också inom privat verksamhet. Det kan handla om känslig information som inte får föras vidare utanför arbetsplatsen.

Ett gott råd: Vänd dig alltid till din närmaste chef om du känner dig osäker eller har någon fråga som rör sekretessen.

Sekretessinformation som ska läsas och skrivas under om du ska:
Ladda ner:
Arbeta inom förskola
Ladda ner: Arbeta inom äldreomsorg

Försäkringar

Du är försäkrad genom Höörs kommun eller genom den privata arbetsgivare som anställt Dig. Vi har förvissat oss om att den privata arbetsgivaren har ett fullgott försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme. Med fullgott försäkringsskydd menas att den separat tecknade försäkring som finns, är fullt jämförbar med kollektivavtalets.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.