Bli kontaktperson

Kontaktperson är ett stöd som kan beviljas för personer med någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller barn och unga med social problematik. Insatsen kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en människa med stort engagemang och intresse för andra människor.

Att vara kontaktperson innebär att du på din fritid stöttar en person som av någon anledning har ett begränsat socialt nätverk och som kan behöva stöd för att komma ut i samhället och kunna ta del av olika aktiviteter. Ni träffas regelbundet, hur ofta och hur länge beror på den enskildes behov.

Anmäl ditt intresse

För att vara kontaktperson behöver du ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang att engagera dig i uppdraget som kontaktperson. Du anmäler ditt intresse genom att skicka in ett personligt brev, där du berättar om dig själv och dina intressen.
Ersättning för uppdrag som kontaktperson utgår enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer.

Det går bra att mejla ditt intresse till : socialnamnd@hoor.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.