Bli ledsagare

Är du intresserad av människor och att göra något meningsfullt tillsammans med en person som har andra förutsättningar? Då är kanske ledsagaruppdraget något för dig.

Ledsagarservice är en insats som en person med funktionsnedsättning kan bli beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet, samt att göra det möjligt att medverka i olika sociala och kulturella sammanhang.

Vad innebär uppdraget?

En ledsagares uppgift är att vara stöd för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i samhällslivet samt att bryta isolering och ges tillfälle till gemenskap och social kontakt med andra människor. Ledsagningens innehåll och utformning anpassas till personens förutsättningar, intressen och behov. Personen med funktionsnedsättning får ett beslut om ett visst antal timmar med ledsagarservice per månad. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.