Delegation för unga till arbete, DUA

Höörs kommun är med i den nationella satsningen Delegation för unga till arbete, DUA. Satsningen går ut på att stödja ungdomar mellan 16-24 år till studier eller arbete.

Höörs kommun har tecknat en lokal samverkan med Arbetsförmedlingen och deltar i regeringens satsning på unga. Kommunen kan därmed få del av det statsbidrag som är ämnat för DUA.

Främja samverkan

Genom att arbeta tillsammans och samverka kan ansvarsområden tydliggöras och insatser effektiviseras för ungdomars bästa. DUA ska främja och stimulera samverkan mellan kommunerna och andra aktörer som har betydelse för ungdomars möjlighet att etablera sig i arbetslivet. Uppdraget kommer troligtvis att utökas till att även gälla nyanlända.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.