Handlingsplan, företagarkommun

Höörs handlingsplan för att stärka Höörs kommun som företagarkommun har fyra fokusområden och gäller fram till år 2020.

Åtgärderna och resultatet av åtgärderna kommer att följas upp årligen. En del av uppföljningen sker inom ramen för den årliga kvalitetsmätning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Fokusområden och åtgärder i korthet

1. Attityder och bemötande – Mindre byråkrati och snabbare hantering
Uppföljning av avslutade myndighetsärenden i syfte att förbättra hantering och bemötande. Företagslotsfunktionen ska utvecklas.

2. Samarbeten och dialog
Införa lunchmöten och utveckla konceptet med företagsbesök. Det nyinrättade företagarrådet har också en viktig funktion att fylla.

3. Bredband
Målsättningen är att minst 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband år 2020. Målet är i princip uppnått i och med Telias erbjudande från maj 2017 om utbyggnad till samtliga hushåll och företag i kommunen. Utbyggnaden beräknas vara klar under år 2018.

4. Tillgänglighet
Arbete med kortare svarstider och bättre tillgänglighet via e-post och telefon.

Ladda ner Handlingsplan för att stärka Höörs kommun som företagarkommun 2017-2020 som PDF (88kB)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.