Ny tobakslag

Sveriges riksdag har röstat igenom en ny tobakslag som bland annat innebär att det krävs tillstånd för att sälja tobak och att de rökfria miljöerna utökas. Den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2019.

Till rökfria miljöer läggs nu även uteserveringar, lekplatser dit allmänheten har tillträde, entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde och utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik (till exempel perronger och hållplatser).

Att utöka rökförbudet på vissa allmänna platser utomhus bidrar till att ”avnormalisera” rökning. Detta är extra viktigt i förhållande till barn och ungdomar, som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer. Rökförbudet utvidgas även till att utöver tobak, även gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Lag om tobak och liknande produkter
Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag och därmed ratificerades Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De viktigaste punkterna i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt motsvarande alkohollagstiftningen införs även för tobaksförsäljning.
  • Rökförbud införs i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekplatser med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och började gälla 20 maj 2019. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Mer information om vad tillståndsplikten innebär kommer att publiceras inom kort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.