Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och entreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal, ett köp eller en entreprenad.

Höörs kommun har även egna riktlinjer och en policy för upphandling och inköp. Kommunen köper in varor och tjänster till ett värde av omkring 500 miljoner kronor per år.

Pågående upphandlingar

Våra pågående upphandlingar annonseras i databasen OPIC.  Här kan du söka efter aktuella upphandlingar och mot en kostnad även bevaka upphandlingar som du är intresserad av. Anbudsförfarandet sker normalt via tjänsten Tendsign.

Se Höörs kommuns pågående upphandlingar i databasen OPIC

Gällande avtal

Kommunen är bunden av en mängd avtal kring allt från pussel och kritor till vägskyltar och asfalteringsarbeten. Alla gällande avtal finns i avtalskatalogen, en databas där du kan söka på produkter och tjänster.

Se kommunens avtal om varor och tjänster i Tendsigns databas

Direktupphandling

Om det inte finns något ramavtal och värdet av inköpet är under 534 890 kronor (2016) görs ofta en så kallad direktupphandling. Direktupphandling är en enklare process där det till exempel inte finns något krav på annonsering.

Fritt val – Servicetjänster inom hemtjänsten

I hemtjänsten tillämpar Höörs kommun så kallat Fritt val, vilket innebär att privata utförare av servicetjänster, via kommunen, kan utföra tjänster åt medborgare som har hemtjänst. Ansökan om att bli utförare av servicetjänster kan göras löpande. Läs mer på sidan om Konkurrensutsatt verksamhet.

Samarbete med Lunds kommun

Höörs kommun har ett samarbete med Upphandlingsenheten i Lunds kommun vid upphandlingar av varor och tjänster. Vissa gemensamma upphandlingar men även en del Höör-specifika upphandlingar sköts av Upphandlingsenheten i Lund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.