Ansök om bidrag från stiftelser senast den 31 oktober

Nu är det dags att söka medel ur Johan Petterssons och Bröderna Hammarlunds stiftelse som förvaltas av Höörs kommun. Sista ansökningsdagen är måndagen den 31 oktober.

Johan Petterssons och Bröderna Hammarlunds stiftelse

Stiftelserna som Höörs kommun förvaltar har som syfte att hjälpa äldre, sjuka, personer med funktionsnedsättning och pensionärer. I vissa fall kan du även söka pengar för en utbildning.

Hur går processen till?

Du skickar in din ansökan till stiftelserna senast måndagen den 31 oktober i vår e-tjänst. Om du blir beviljad pengar från stiftelsen får du beslut om utbetalning innan jul.

Ansök om medel för stiftelserna på vår e-tjänst.

Allmän information om stiftelserna

Stiftelserna har var sin styrelse som årligen beslutar om utdelning av bidrag. Du som är folkbokförd i Höörs kommun och har behöv av ekonomisk hjälp kan söka om medel från stiftelserna. Under förutsättning att du uppfyller de kriterier som gäller för respektive fond eller stiftelse

Om du som söker har beviljats bidrag från någon av stiftelserna under de senaste två åren, kommer inget bidrag att betalas ut. För att kunna bedöma om medel ska betalas ut behöver kommunen hämta information om dig som söker från socialtjänstens och överförmyndarnämndens register. Du måste lämna ditt medgivande genom att identifiera dig med BankID för att kunna nyttja vår e-tjänst. Det går inte att söka om medel på annat sätt än genom e-tjänsten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.