Årskurs 4 flyttar till Enebackeskolan

Blivande årskurs fyra på Tjörnarps skola ska samordnas med årskurs fyra på Enebackeskolan från och med läsåret 2018/2019. Det beslutade Barn- och utbildningsnämnden igår.

Beslutet berör sju elever. Nämnden var inte enig och ärendet avgjordes genom omröstning där sex ledamöter röstade för och tre röstade emot.

Åtgärden är en del av ett sparpaket för att Barn- och utbildningsnämnden ska klara att hålla sig inom de budgetramar som kommunfullmäktige beslutat. Ärendet har varit uppe vid flera tidigare sammanträden.

Protokollet från mötet kommer att publiceras i sammanträdesportalen under dagen.

Se tidigare artiklar:
Ärendet om årskurs 4 tas upp igen
Årskurs fyra stannar i Tjörnarp
Beslut om förändringar inom förskola och skola

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.