Åtgärder mot skadegörelse har haft effekt

Våren och försommaren inleddes med mycket skadegörelse och oro i Höör, främst runt skolområdet och på Jeppavallen. För att komma tillrätta med problemen sattes en rad åtgärder in.

Under vårterminen var det oroligt på kvällar och helger med mycket skadegörelse i form av bränder, krossade fönsterrutor, klotter med mera. Det förekom både inbrottsförsök och genomförda inbrott. Händelserna var framförallt koncentrerade till skolområdet i centrum, Jeppavallens idrottsplats och Vaxsjöns badplats.

Ökad övervakning

För att komma till rätta med problemen sattes en rad åtgärder in. Övervakning med kameror på utsatta platser har haft önskad effekt. Skadegörelsen har minskat och några personer har till och med kunnat tas på bar gärning. Kommunen har också beställt extra bevakningsturer av ett vaktbolag.

Nattvandring och sommaröppet

Generösa öppettider på fritidsgården och utökade insatser av nattvandrarna och kommunens fältarbetare bidrog också till att återställa lugnet. Tät samverkan mellan Polis, Räddningstjänst och sociala myndigheter är ytterligare en framgångsfaktor.

Nya oroligheter under hösten

Efter en lugn sommar har oron tyvärr ökat igen under hösten, med krossade rutor, brand i container och några andra incidenter. Vårens och sommarens insatser kommer därför att fortsätta.

Hur kan jag hjälpa till?

Föreningar och enskilda kan kontakta Nattvandrarna för att delta i projektet ”Trygg ungdom i Höör”. Anmäl dig gärna till en provvandring! Kontakt: nattvandrarna.hoor@gmail.com. Varje vandring belönas med 1000 kr, som går till föreningarnas ungdomsverksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.