Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Dags att söka pengar ur fonder

Höörs kommun förvaltar flera fonder och stiftelser. Du kan ansöka om pengar från fonderna om du uppfyller de krav som gäller för varje fond.

De flesta fonder är riktade mot pensionärer eller personer med någon funktionsnedsättning. Men utdelning från Höörs sociala samfond kan även ske till yngre personer med låg inkomst.

Ansökan från Erik och Anna Jönssons minnesfond kan göras till verksamhet för äldre genom att i enlighet med testamentsreglerna ”bereda dem angenäma avbrott i tillvaron”.

Förra året fanns närmare 1 miljon kronor att dela ut från de olika fonderna. De ansökningar som kom in och beviljades var tillsammans på cirka 200 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 30 september, utom för ansökan till Bröderna Hammarlunds stiftelse, där ansökan ska vara inne senast den 15 november. Välkommen med din ansökan!

På sidan Fonder och stiftelser hittar du mer information och ansökningsblanketter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.