Dags att söka pengar ur fonder

Höörs kommun förvaltar flera fonder och stiftelser. Du kan ansöka om pengar från fonderna om du uppfyller de krav som gäller för varje fond.

De flesta fonder är riktade mot pensionärer eller personer med någon funktionsnedsättning. Men utdelning från Höörs sociala samfond kan även ske till yngre personer med låg inkomst.

Ansökan från Erik och Anna Jönssons minnesfond kan göras till verksamhet för äldre genom att i enlighet med testamentsreglerna ”bereda dem angenäma avbrott i tillvaron”.

Förra året fanns närmare 1 miljon kronor att dela ut från de olika fonderna. De ansökningar som kom in och beviljades var tillsammans på cirka 200 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 30 september, utom för ansökan till Bröderna Hammarlunds stiftelse, där ansökan ska vara inne senast den 15 november. Välkommen med din ansökan!

På sidan Fonder och stiftelser hittar du mer information och ansökningsblanketter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.