De skärpta allmänna råden förlängs till 13 december

Tisdagen den 27 oktober fattade Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län. Nu förlängs de skärpta allmänna råden till den 13 december. Vissa verksamheter i kommunen kommer därför att fortsätta att hålla stängt.

Ny information publiceras löpande på vår hemsida.

Simhallen stängd för allmänheten

Simhallen på Höörs Bad och Sportcentrum är stängd för allmänheten. Skolornas simundervisning och föreningsaktiviteter kommer att fortsätta som vanligt. Du som har barn i simskolan som Höörs kommun bedriver kommer att få mer information inom kort.

Aktiviteter på Höörs bibliotek inställda

Biblioteket har öppet med begränsad service. Just nu gäller korta besök – max 15 minuter. På grund av risken för smittspridning är alla evenemang inställda. Biblioteket är inte heller en mötesplats och därför inte en bra plats för grupparbeten och möten. Bibliotekets studierum är stängt för tillfället. Endast en publik dator är öppen för kortare ärenden. För att minska risken för smittspridning håller personalen avstånd – cirka 2 meter. Detta innebär en förändring i hur de hjälper dig och det kan ta längre tid.

Kulturgårdens verksamhet inställd för de födda före 2005

Verksamheten på Kulturgården för personer födda tidigare än år 2005 är inställd. Kulturgården är dock öppen som vanligt för alla födda år 2005 och senare.

Förskola och skola öppet som vanligt

Restriktionerna till följd av de skärpta allmänna råden anger inga förändringar i nuläget avseende förskola och skola.

Frågor? Kontakta oss!

Om du har frågor om kommunens verksamheter är du välkommen att kontakta Medborgarcenter.

De skärpta allmänna råden

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Skåne län och Uppsala län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten fattade därför beslut igår om att förlänga de skärpta allmänna råden.

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs gärna mer på 1177:s webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.