Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

E22 avstängd genom Lund

Väg E22 kommer att vara avstängd genom Lund från den 5 april och två veckor framåt. Mer information finns på sparvaglund.se

Arbetet hänger samman med bygget av ny spårväg i Lund, där en gammal bro över motorvägen ska ersättas av en ny.

Läs mer och se karta med omledningsvägar:

http://sparvaglund.se/e22/omledningsvagar-for-biltrafiken/

Utsnitt av karta över omledningsvägar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.