Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Glöm inte att ansöka om resekort till gymnasieskolan

Från och med den 1 juli är det dags för dig som börjar årskurs ett på gymnasieskolan i höst att ansöka om resekort. Ansökan görs digitalt på kommunens webbplats senast den 25 juli. För att ansöka behöver du använda mobilt bankID. Det är viktigt att du sparar ditt kort inför kommande läsår.

När ansökan har kommit in till kommunen och blivit godkänd skickas dina uppgifter till Skånetrafiken. En vecka innan skolan börjar skickar Skånetrafiken hem ett resekort till dig.

Ansök om resekort via kommunens e-tjänst

Det snabbaste sättet att ansöka om ett resekort är att använda sig av e-tjänsten ansökan om resekort för gymnasieskolan läsåret 2022/2023 på vår webbplats. Vi behöver din ansökan senast den 25 juli. För att ansöka om ett resekort måste du vara 18 år gammal och ha bankID. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som gör ansökan.

Gäller dygnet runt på alla vardagar och på loven

Resekortet gäller från och med den 4 augusti 2022 till och med den 16 juni 2023. Det kommer att vara giltigt dygnet runt, under hela läsåret. Resekortet är personligt och kopplat till dina personuppgifter. Resekortet som du får i årskurs ett ska du behålla hela din gymnasietid. Inför varje nytt läsår måste du ansöka om en ny period som laddas på ditt resekort.

Om du tappat ditt kort

Du som har tappat bort ditt kort kan köpa ett nytt resekort på kommunhusets medborgarcenter. Ta med dig giltig legitimation. Nytt kort kostar 100 kronor.

Vem är behörig till att ansöka om resekort?

Du som är född år 2003 eller senare och har minst 6 km till skolan har rätt att ansöka om resekort. För dig som väljer att bo på studieorten finns det möjlighet att ansöka om inackorderingstillägg. Om inackorderingstillägg beviljas har du inte rätt till att ansöka om resekort. Information om regler för ansökan om inackorderingstillägg finns på Höörs kommuns hemsida.

Har du inte bankID?

Du som inte har bankID kan göra en ansökan genom att fylla i en blankett som finns på kommunhusets medborgarcenter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.