Miljöpristagare 2020 – Omväxling i Tjörnarp

Höörs kommun delar varje år ut ett pris för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Priset delas ut till enskild person, företag, organisation, skolklass eller annan grupp, med säte i Höörs kommun eller annan särskild anknytning till kommunen. Miljöpristagaren får i år en prissumma på 11 500 kronor.

Priset delas ut på Kulturnatten i september

Vanligtvis delas priset ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni men samtliga kommunala arrangemang detta år är inställda juni ut. Förhoppningen är att i stället kunna dela ut priset på Kulturnatten i september.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2020 att ge företaget Omväxling i Tjörnarp årets miljöpris, med följande motivering: Mimmi Lowejko och Daniel Edlund Lowejko, som tillsammans driver företaget Omväxling, tilldelas Höörs kommuns miljöpris 2020. Genom sitt djupa engagemang för hälsosam och hållbart producerad mat skapar de inte bara gemenskap i lokalsamhället, utan också konkurrenskraft genom att vara en hållbar destination som stärker Höörs kommuns plats på den gröna kartan.

Genom sin ständiga strävan efter att dela med sig av sina kunskaper, om allt från matlagning till odling och hantverk, ökar Omväxlings verksamhet omvärldens förståelse för värdet av en hållbar livsstil. Det är i vardagen som var och en av oss kan göra skillnad. Hur vi väljer att konsumera, vad vi väljer att äta, vad vi väljer att göra. Omväxling är en inspirationskälla och en föregångare för såväl invånare och besökare som för andra näringsidkare inom och utanför kommunen.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har beslutat att utvecklingen ska bli mer långsiktigt hållbar. Omväxling är en värdefull resurs i den omställning som krävs för att detta ska bli verklighet. Genom tilldelningen av Höörs miljöpris 2020 vill kommunen lyfta fram och synliggöra det stora engagemang och genuina arbete som Omväxling står för, med förhoppningen att det ska frodas och spridas så att fler kan inspireras att leva lite mer hållbart.
I utvecklingen mot Höörs kommuns vision om att vara en mötesplats där idén om hållbar utveckling drivs långt och naturens möjligheter tas tillvara är Omväxling inte bara en viktig pusselbit – verksamheten är ett strålande exempel på hur det i praktiken kan se ut när visionen går från ord till handling!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.