Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Nu startar vårens föräldrautbildning

Höörs kommun ordnar under våren en föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år, enligt konceptet Alla Barn i Centrum, ABC.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Fyra träffar

ABC består av fyra träffar kring var sitt tema. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest cirka 10 deltagare. Utbildningen är kostnadsfri.

Främja självkänsla och stärka relationer

Träffarna kommer bland annat att handla om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Läs mer om kursens innehåll.

Tid: Träffarna hålls på tisdagskvällar, klockan 17.45 – 20.15 med start den 23 mars. Därefter 9 april, 23 april och 7 maj.

Plats: Mejerigatan 6, Höör (Bredvid Coop)
Anmälan: Anmäl dig snarast för att vara säker på att få plats. Ange namn, adress, mobilnummer, e-postadress samt ålder på barnet, eller barnen. Skicka anmälan till: helen.hallqvist@hoor.se

Vi kontaktar dig sedan inför kursstart med en bekräftelse.

Läs mer om Alla Barn i Centrum, ABC

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.