Nytt konstgräs på Jeppavallen

En konstgräsplan är ett nödvändigt komplement till naturgräsplanerna eftersom den går att använda även under vinterhalvåret. Den tål dessutom åtta gånger så mycket användning som en naturgräsplan.

Konstgräsplanen på Jeppavallen byggdes 2008 och livslängden på spelytan är 10 år. Anläggningen behövde förnyas ur drift- och miljösynpunkt.

Renovering med miljö, funktion och drift i fokus

Ett beprövat konstgrässystem med hög kvalitet och lång hållbarhet har valts. På så sätt bidrar vi även till återvinning och hushållning av material. Anläggningen har ”vallats in” och alla brunnar har försetts med granulatfällor. Fällorna är till för att minimera granulatflykten så att gummimaterialet stannar på planen. Stort fokus har lagts på ett strikt skötsel- och kontrollprogram som involverar både banskötare och utövare. På så sätt kan den bästa funktionen på anläggningen upprätthållas. Samtidigt säkerställs att granulatflykten och därmed miljöpåverkan är minimal.

Tips för miljöns skull:

  • Borsta av skor och skaka av kläder innan du lämnar anläggningen. Gummigranulatet ska bara vara på planen.

Tips för att planen ska vara i gott skick lång tid framöver:

  • Se till att alla grindar är stängda och låsta när inte aktivitet pågår, så undviks mopedkörning och dylikt.

Samarbetet kring konstgräsplanen

Renoveringen har bekostats av Höörs konsult och finans AB, HKF, som ägs av Bengt Andersson. HKF äger planen och har även bekostat läktare med mera. För skötseln svarar Höörs föreningsallians. Samarbetet kring konstgräsplanen är reglerat i avtal mellan Höörs konsult och finans AB, Höörs föreningsallians och Höörs kommun. Enligt avtalet ska Höörs kommun ta över anläggningen om två år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.