Personligt ombud uppmärksammar bostadsbristen

Den 14 februari reser Höörs personliga ombud, Jessica Danielsson, till Näringsdepartementet i Stockholm för att diskutera bostadssituationen för personer med psykisk ohälsa.

– Det har blivit allt svårare att få bostad om man inte har stabila förhållanden och god ekonomi, säger Jessica Danielsson.

Det gäller inte bara i Skåne. Personliga ombud från hela Sverige rapporterar om samma sak.

Bättre livsvillkor

Personliga ombud stöttar personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. I uppdraget ingår att ge hjälp till enskilda individer i kommunen, men också att verka för att personer med psykisk ohälsa ska få bättre livsvillkor som grupp.

– I mitt arbete har jag mött många som har stora problem med att få bostad, säger Jessica Danielsson.

– Situationen har förvärrats kraftigt bara de senaste åren. Jag upplever att vår målgrupp har kommit lite i skymundan när bostadsbristen diskuteras.

Brev till bostadsministern

Inbjudan till Näringsdepartementet kom sedan Jessica Danielsson tillsammans med kollegorna i Hörby, Landskrona, Kävlinge och Burlöv, skickat brev till bostadsminister Peter Eriksson om problemet. På tisdag reser de allihop till Stockholm för att träffa en statssekreterare på Näringsdepartementet.

– Vi hoppas kunna bidra med god överblick över problemet och konstruktiva förslag till förbättringar, säger Jessica Danielsson.

Läs mer om Personligt ombud.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.