Tack till alla som hjälpt till att tillverka skyddsutrustning!

Det rådde stor brist på skyddsmaterial i vården, vissa beställningar gick inte igenom och leveranstiderna var osäkra. Ett flertal kommunanställda och kommunmedborgare satte därför igång med att sy upp skyddsrockar och att tillverka skyddsvisir, på uppdrag av kommunen.

Tyvärr har nu Arbetsmiljöverket sagt nej till att använda den egentillverkade skyddsutrustningen vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

Stark vi-känsla och stor kompetens i krissituationer

Vi vill tacka alla som sydde skyddsrockar och tillverkade skyddsvisir till vård- och omsorgspersonalen i Höörs kommun. Det ni gjorde var ytterst viktigt och betydelsefullt. Med er insats bidrog ni inte bara till att vi hade skyddsrockar att ta till vid eventuell smitta, ert agerande skapade även hopp och bidrog till att lugna en hel del av den oro som fanns i organisationen kring om den skyddsutrustning vi hade skulle räcka till. Det känns tryggt inför framtiden att det finns en så stark vi-känsla och stor kompetens att ta till i krissituationer, både inom civilsamhället och inom Höörs kommun.

Vi har nu byggt upp ett rejält lager av godkänd skyddsutrustning men kommer att förvara de uppsydda skyddsrockarna och egentillverkade visiren för att använda om en bristsituation uppstår.

Ett stort och innerligt tack till alla som engagerat sig, vi har all anledning att vara stolta!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.