Två stora militärövningar i september

Northern coast genomförs till sjöss och berör östra Skåne. Under totalförsvarsövningen Aurora 17 kommer Skåne främst beröras av transporter.

NORTHERN COAST 2017

Northern coast pågår under perioden 8-21 september. Större delen av övningen genomförs till sjöss i områden kring södra och mellersta Östersjön med drygt 5 000 soldater och sjömän, ett femtiotal fartyg och flertalet fordon från totalt sexton olika nationer. I Skåne berörs kuststräckan från Kivik och norrut.

Kustnära militär verksamhet kommer även ske på följande platser som tillfälligt är upprättade som skyddsobjekt: Kivik, Ravlunda, Rinkaby, Ronneby, Karlskrona, Bergkvara och Oskarshamn.

AURORA 17

Aurora är en svensk totalförsvarsövning som pågår 18-28 september. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 personer, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband från andra länder är inbjudna att delta i övningen.

Hur märker jag av övningen?

Allmänheten i Skåne kommer att märka av Aurora 17 på transporter av utrustning och förband. Transporterna sker både med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg.

Allmänheten kan även märka av Northern coast (NOCO), genom transporter. Mestadels i östra Skåne och längs östkusten, där övning sker till sjöss och i vissa hamnar.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/nyheter/2017/sidor/f%C3%B6rsvarsmakten-%C3%B6var—noco-17-och-aurora-17.aspx

Mer information om övningarna på Försvarsmaktens hemsida:
http://www.forsvarsmakten.se/aurora/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/northern-coasts-2017/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.