Seniorträffar – förebyggande

Höörs kommun erbjuder alla som fyller 80 år och inte har omsorgsinsatser att medverka i seniorträffar.

Seniorträffarna är till för dig som känner att du skulle vilja träffa andra för att samtala kring frågor om hälsa eller välmående och hur du kan fortsätta att leva ett självständigt och gott liv.

Fyra träffar

Träffarna är upplagda på fyra tillfällen.

  • Vid första träffen är sjukgymnast med och det blir samtal om fysiskt aktivitet, att åldras och kost.
  • Vid andra tillfället är sjuksköterska med och det blir samtal om egenvård, att bevara hälsan och läkemedel.
  • Vid tredje tillfället medverkar arbetsterapeut och samtalet kretsar då kring hjälpmedel, teknik i vardagen och tips angående minnesträning.
  • Vid fjärde och sista tillfället medverkar biståndshandläggare och det blir då samtal om boende, stöd i hemmet samt aktiviteter som erbjuds av kommunen.

Samtalen utgår från dina och de andra deltagarnas egna erfarenheter och ni har alla möjlighet att delge varandra tips och idéer med utgångspunkt från dagens ämnen.

Seniorträffarna är frivilliga och kostnadsfria.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.